Genleşme Tankı

Yangın pompası nedir, hızlıca tanıyalım. Yangın pompaları çağımızın modern yaşamında faal olarak kullanılan en önemli yangın söndürme araçlarından biridir. Özellikle önemli yatırımlara sahip tesisler ya da patlayıcı, yanıcı tehlikeleri maddeleri kullanan üretim tesisleri her an yangın riski ile karşı karşıyadır. Yangın pompası, bu durumun sebeb olabileceği olası can ve mal kayıplarını ortadan kaldırma ve/veya minimize etme üzerine konumludur.

750LT Dik Ayaklı Manometreli Hidrofor Genleşme Tankı