TSE EN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası

TSE EN 12845 Normuna Uygun Yangın Pompası

TS EN 12845 + A1 standardı, EN 12845 + A1 standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş Türk Yangın Standardıdır.

TS EN 12845 + A1 standardının oluşum sürecinde; CEN tarafından kabul edilen EN12845 standardı esas alınmış olup, TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu, TSE teknik kurulunun 19 Temmuz 2012 tarihli toplansın da “Türk Standardı” olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.