Su Depoları Hakkında

Su Depoları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Su insan yaşamında vazgeçilmez bir konuma sahiptir. Yaşamın en gerekli kaynaklarından olan su insan yaşamında birçok alanda kullanılır. Suyu genel olarak içme suları, kulanım suları ve atık sular olarak 3 ana gruba ayırmak mümkündür.  Burada önemli olan konu ise suların nasıl depolanması gerektiği ve depolanma esnasında alınması gereken önlemlerdir.

Modüler su depoları konusunda gereksiz olduğunu, şebeke sularının temiz olduğunu, kullandıkları suyun kirli olmadığını düşünenler olsa da bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Sularda insan vücuduna zararlı birçok madde bulunabiliyor ve bu suların içilmesi sağlık açısından oldukça tehlikeli ve zararlıdır.

Su depoları birçok yerde farklı amaçlarla kullanılır ancak en sık olarak Okul, Hastane, Devlet dairleri, bina, Otel, Yurt, Özel sağlık kuruluşlarında ve su basıncının düşük olduğu binalarda kullanılır.

Su depoları tek tip değildir birçok farklı türde ve farklı amaca hizmet eden depolar bulunur.

Su Depolarının Sınıfları

Su depoları birçok farklı sınıfa ayrılır. Ancak genel anlamda su depolarını yukarıda olduğu gibi sınırlandırmak doğru kabul edilir.

Korozyonlar sonucunda paslanan, çeşitli nedenlerden dolayı zarar gören, işlevini kaybeden, üretim sırasında yalıtımı yapılmamış ya da eksik olan ve fayansı bulunan ancak yeterli olmayan depolarda mutlaka izolasyon yapılması gerekir.

Modüler Su Deposu Fiyatlarının Belirlenmesi

Kullanılan su deposunun çeşidi ne olursa olsun kurulumunun ve montajının yapılacağı alan için kesinlikle kapalı bir bölge ayrılması gerekir. Su depoları yaptırılırken bu konuya genel olarak dikkat edilmez ancak oldukça dikkat edilmesi gereken bir durumdur.