Modüler Su Deposu Fiyatlarının Belirlenmesi

Modüler Su Deposu Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Modüler depo fiyatları belirlenirken deponun ebatları, tonajı, standart dışı aksesuarlar ve yüksekliği önemlidir. Depo ebatları standart ölçülerde olan panellerin katları olarak enine, boyuna ve yüksekliğine artarak istenilen ebatlarda ihtiyaç olan tonaj elde edilir. Prizmatik modüler deponun şekli fiyatını belirleyen unsurlardan biridir. Depomuz küp formundan uzaklaştıkça yani dikdörtgen bir hal aldıkça kullanılan panel sayısı da artacağından maliyet yükselmektedir. Fiyatlara etki eden önemli unsurlardan biri de depo yüksekliğidir. Depo yüksekliği arttıkça dikey ve yanal basınçta artacağından kullanılan malzeme cinsine göre sac kalınlıkları mukavemet hesaplarının işaret ettiği aralıklarda arttırılmalıdır. Depo yüksekliğine göre arttırılan sac kalınlıkları da maliyetleri yukarı çekmektedir.

Modüler su deposu standart aksesuarları; depo dolum ağzı, su emiş ağzı, taşma ağzı, boşaltma ağzı, şeffaf hortumlu su seviye göstergesi, tırmanma merdiveni ve menhol kapağıdır. Bu aksesuarlar dışında istenebilecek bütün malzemeler modüler su deposu fiyatları için ek bir maliyet oluşturmaktadır.

Paslanmaz Su Deposu Fiyatları

Modüler depo fiyatları belirlenirken önemli konulardan biri de malzemenin cinsidir. Modüler su depoları sektöründe kullanılmakta olan dört farklı materyal vardır. Her birinin farklı kullanım alanları ve farklı özellikleri vardır.

Sektörde en çok kullanılan malzemelerden ilki diyebileceğimiz 304 kalite paslanmaz modüler su depoları alaşımında en az %18 oranında bulunan krom ve %8 oranında bulunan nikel sebebi ile paslanmaz metal grubu dışında kullanılan diğer metallere göre en pahalı olan malzemedir.

Paslanmaz malzemelerde kendi içinde yine alaşım oranlarına göre sınıflara ayrılır. En yaygın olarak bilinen östenitik kaliteler 304 ve 316’dır.

316 kalite paslanmaz çeliğin alaşımında %16 krom ve %10 nikel bulunmaktadır. Bunlara ek olarak %2 oranında molibden barındırır. Bu alaşım depolanacak sıvının korozif etkilerine dayanımı yüksek olan bir malzeme elde etmemize yardımcı olurken maliyetin yükselmesine sebep olmaktadır ve sektörde kullanılan en yüksek maliyetli malzemedir.

Paslanmaz Modüler Su Deposu Fiyatları

304 kalite paslanmaz %18 oranında krom ve %8 oranında nikel içerir. Bu alaşım sebebi ile paslanmaz modüler depo içerisinde depolanacak sıvının korozif etkilerine karşı dayanımı yükselir ve östenitik kalite paslanmaz malzemeler arasında maliyeti yüksek olan 2. materyaldir.

Paslanmaz Su Deposu Fiyatları

Galvaniz Modüler
Su Deposu Fiyatları

Galvaniz modüler su deposu fiyatları belirlenirken önemli olan konu deponun daldırma galvaniz ya da elektro galvaniz olduğudur. Daldırma galvaniz tekniğinde siyah sac üzerinden elektirik akımı geçirilerek elektrolize edilir ve 440-560 derece sıcaklıkta eriyik çinko banyosuna sokularak çinko ile kaplanması sağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken konulardan biri de çinko havuzuna girecek malzemenin minimum 1,5mm kalınlığında olmasıdır ve kaplanan malzemenin kaplama kalınlığının en az 55-60 micron arasında olmasıdır. Bu işlemlerde maliyeti arttıran unsurlardır. Elektro galvaniz tekniğinde anot ve katot elektrotları kullanılır. Uygulanılan işlemin basit oluşu ve kullanılan malzemelerin maliyeti düşük olması sebebi ile daldırma galvanize göre maliyeti daha uygundur.