Modüler Su Deposu Fiyatlarının Belirlenmesi

Modüler Su Deposu Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Modüler su deposu fiyatlarını değiştiren birçok etken vardır. Deponun büyüklüğü, tonajı, deponun içinde veya dışında bulunan aksesuarlar ve deponun yüksekliği bu etkenlerden bazılardır. Depoların boyutları ihtiyaç duyulan tonajın elde edilebilmesi için arttırılıp azaltılarak değiştirmek mümkündür. Deponun şekli de fiyatı değiştiren bir diğer etkendir. Örneğin prizmatik modüler su deposu fiyatı belirlenirken deponun şekli de göz önünde bulundurulur. Kullanılan palet sayısı da fiyatı arttıran unsurlardandır. Depo yüksekliği fiyata en çok etki eden unsurdur. Çünkü depo ne kadar yüksek olursa basınç o kadar artacağından kullanılan malzemenin de kalitesi artar.

Depo dolum ağzı, su emiş ağzı, menhol kapağı, boşaltma ağzı, şeffaf hortumlu su seviye göstergesi, taşma ağzı, tırmanma merdiveni modüler su deposu tasarlanırken üründe bulunan standart aksesuarlardır. Belirlenen bu aksesuarlar dışında istenilecek olan tüm malzemeler modüler su deposu fiyatları için fazladan maliyet oluşturur.

Paslanmaz Su Deposu Fiyatları

Paslanmaz su deposu fiyatları belirlenirken kullanılan malzemenin cinsi ve kalitesi de büyük önem taşır.  Bu sektörde su deposu yapımında kullanılan dört tip materyal vardır. Her tipteki malzemenin farklı kullanım alanı ve diğerlerinden farklı olan özellikleri bulunur.

304 kalite paslanmaz modüler su depoları sektörde şu an en çok kullanılan depo tipidir. Yapımı sırasında alaşımın içerisinde en az %18 krom ve %8 nikel kullanılır. Maliyeti en yüksek 2. Üründür. Bu sebeple paslanmaz metaller dışında kullanılan diğer türdeki metallere göre maliyet olarak en pahalı olanları bunlardır.

Paslanmaz malzemeleri kendi içerisinde yine alaşım oranlarıyla sınıflara ayrılır. Sektörde en yaygın olarak kullanılan östenitik kalite olanlardır ve 304 ve 316 olarak isimlendirilir.

Paslanmaz Modüler Su Deposu Fiyatları

316 kalite olarak isimlendirilen paslanmaz çelikte bulunan alaşım %16 krom ve %10 nikel ’den oluşur. Bunların dışında ayrıca %2 oranında molibden bulunur. Yapılan bu alaşım depo içerisinde bulunan sıvının oluşabilecek korozif etkilere karşı dayanma gücünü arttırırken aynı zamanda ürünün maliyet ücretinin de artışına sebep olur. Sektörde kullanılan maliyetli üründür.

Paslanmaz Su Deposu Fiyatları

Galvaniz Modüler Su Deposu Fiyatları

Galvaniz su deposu fiyatları belirlenmesinde deponun daldırma galvaniz ya da elektro galvaniz seçeneklerin olması çeşitli skalada fiyatların oluşmasına neden olur.

Daldırma galvaniz tekniği kullanılarak yapılan su deposu siyah sac üzerinden elektrik akımının geçirilmesi ile elektrolize edilerek 440-560 derecede eriyik çinko banyosuna daldırılarak çinko ile kaplanması sağlanır.

Daldırılan malzeme en az 1,5mm kalınlığında, kaplanacak malzemenin de kaplama kalınlığı minimum 50-60 mikron olmalıdır. Yapılan bu işlemler ürünün fiyatını arttıran etkenlerdir.

Elektro galvaniz tekniği kullanılarak yapılan su depolarında ise anot ve katot elektrotlar kullanılır. Bu işlem aslında diğerlerine göre daha basittir.

Modüler su deposu fiyatları, ayrıca kullanılan ürünlerin de maliyeti düşük olduğundan elektro galvaniz, daldırma galvaniz ile kıyaslandığında maliyet olarak oldukça uygundur.