Modüler Su Deposu Ölçüleri

Modüler Su Deposu Ölçüleri Nasıl Belirlenir?

Modüler su depolarında ölçü belirlenmek istendiğinde ölçüleri standart kalıplar ve paneller kullanılır.

Modüler su depolarında ölçü belirlenirken kullanılan kalıplar genel olarak panellerin boyutlarında belirleyicidir ancak farklı boyutlarda paneller de olabilir.

Sektörde bu alanda en sık kullanılan panelin ölçüsü 1080 mm x 1080 mm’dir.  Bu panel tipi genel olarak inşaat sektöründe kullanılan ölçülere en uyumlu olan olduğundan en çok kullanılanıdır. 

Beton ve Kaide Görünümleri

Prizmatik çelik depo tipinde 5 farklı kalıp bulunur. Ayrıca 890mm – 5400mm arasında 25 farklı yükseklik seçeneği bulunur. Bu ölçüler haricinde 1080 mm x 1080 mm panelin yarısı büyüklüğünde olan 540 mm x 1080 mm ölçülerindeki panel sektör içerisine yarım panel olarak adlandırılır ve en çok kullanılan panel tiplerinden biridir.

Bu tip paneller istenilen tonaj ölçüleri yakalanamadığında ya da ara tonajlarda tamamlayıcı panel olarak kullanılır. Sektörde 1080 mm x 1080 mm ve yarım panel kullanımının çok daha avantajlı olduğu düşünülüyor.

Modüler Su Deposu Panel Ölçüleri

Modüler su depolarında ölçü belirlenmesi için öncelikle tonajın hesaplanması gerekir. Ayrıca deponun kurulacağı alanın ölçülerine en uygun panel kombinasyonları belirlenir.

Bu belirlenen kombinasyonlar ile tonajda kullanılan deponun ölçüleri kolay bir şekilde belirlenmiş olur.

30 Tonluk Modüler Su Deposu

Örnek verilecek olursa 30 ton kapasiteli bir modüler su deposu üretmek için farklı seçeneklerde modüler su deposu ölçüleri belirlenebilir.

Bu konuda en sık kullanılan ölçülerden biri de 3240 mm x 4320 mm x 2160 ölçüsüdür. Ancak depo kurulacak alanın yüksekliği 2700 mm’den daha düşük ölçülü bir tavan ise böyle bir durumda 1 adet 1080 mm x 1080 ölçülerinde tam panel ve bir adet 540 mm x1080 mm ölçülerinde yarım panel kullanılır.

Bu sayede deponun yüksekliği en fazla 162 olması uygun olacağından 30 ton olarak belirlenen ihtiyacın sağlanması için depo ölçülerinin 4320 mm x 4320 mm x 162 mm olması en uygun olandır.

Deponun kurulduğu alanın ölçülerine uygun olacak şekilde kullanılacak panelin yarım ve tam katlarında artan ölçüler belirlenerek su deposu ölçülerine karar verilir. Belirlenen bu ölçülere mutlaka modüler deponun montaj paylarının da eklenmesi gerekir.

GRP Modüler Su Deposu

GRP modüler su deposu ölçüleri diğer metal depolara göre oldukça farklıdır. GRP tip depolarda kullanılacak paneller 500 mm ve katları olacak şekilde artış gösterir.

GRP modüler su deposu ölçülerine karar verilirken paslanmaz ve galvaniz su deposunda olduğu gibi ihtiyaç duyulan tonaj deponun kurulacağı alana panel ölçülerinin katları olacak şeklinde montaj mesafeleri de dikkate alınarak bırakılır ve yayılımıyla bu ölçüler belirlenir.