Modüler Su Deposu Ölçüleri

Modüler Su Deposu Ölçüleri Nasıl Belirlenir?

Modüler su deposu ölçüleri belirlenirken standart ebatlardaki kalıplar ile, hidrolik ve yüksek basınçlı preslerde basılan sacların oluşturduğu paneller kullanılmaktadır.

Modüler su depoları sektöründe Kullanılan kalıp ölçüleri panellerin boyutlarını belirleyici olduğu gibi farklı boyutlarda da olabilir.

Günümüz modüler su depoları sektöründe en çok kullanılan panel ölçüsü 1080 mm x 1080 mm olan panel ölçüsüdür. Bu panel ölçüsü hizmet ettiğimiz sektörlerden biri olan inşaat sektöründeki mimari ölçülerle en iyi uyuşan panel ölçüsü olması sebebi ile en çok kullanılan paneldir.

Beton ve Kaide Görünümleri

Prizmatik çelik depolarda 5 ayrı kalıp alternatifi ile 890mm – 5400mm yükseklik aralığında 25 ayrı alternatif bulunmaktadır.

Bu ölçünün dışında 1080 mm x 1080 mm panelin yarısı olan ve sektörde yarım panel olarak adlandırılan 540 mm x 1080 mm panel ölçüsü de yoğun bir şekilde kullanılır. Bu panel daha çok depo mahallindeki mimari ölçülerin istenilen tonajı yakalamaya müsaade etmediği durumlarda ve ara tonajları yakalayabilmek için tamamlayıcı panel olarak kullanılmaktadır.

 

Modüler Su Deposu Panel Ölçüleri

Yukarıdaki tabloda gösterilen diğer panel ölçülerinin avantaj ve dezavantajları olsa da PH Mekanik firması olarak 1080 mm x 1080 mm olan paneli ve yarım paneli kullanmanın avantajlı olduğunu düşünüyoruz.

Modüler su deposu ölçüleri belirlenirken ihtiyaç olan kullanım tonajı esas alınır ve depo kurulacak alının ölçülerine göre mümkün olan panel kombinasyonu ile istenilen tonajdaki deponun ölçüleri belirlenir. Bir başlık altında örnek verecek olursak.

30 Tonluk Modüler Su Deposu

30 tonluk modüler su deposu için birkaç farklı modüler su deposu ölçüsü kullanılabilir. En sık kullanılan ölçülerden biri 3240 mm x 4320 mm x 2160 olan ölçüdür. Fakat deponun kurulacağı alanın yüksekliği 2700 mm’den daha alçak bir tavana sahip ise bu durumda bir tam panel (1080 mm x 1080) ve bir yarım panel (540 mm x1080 mm) kullanılarak depo yüksekliğinin max. 162 olması gerektiğinden ve 30 ton olan ihtiyacın sağlanması için depo ölçüşünün 4320 mm x 4320 mm x 162 mm olması gerekir. Depo kurulacak alanın mimari ölçüleri içerisinde kullanılan panelin yarım ve tam katlarında artan ölçüler ile modüler su deposu ölçüleri belirlenir. Bu ölçülere modüler deponun montaj payları da eklenmelidir.

GRP Modüler Su Deposu

Grp modüler su deposu ölçüleri metal depolardan farklıdır. Grp depolarda kullanılan paneller 500 mm ve katları olarak artış göstermektedir. Grp modüler su deposu ölçüleri belirlenirken yine paslanmaz su deposu ve galvaniz su deposu gibi ihtiyaç olan tonajı depo mahaline kullanılan panel ölçülerinin katları şeklinde montaj mesafesi bırakarak yayılımıyla belirlenir.